logo

Privacy policy

The owner of the the Turnt Clothing e-shop Sebastian Sulma, IČO 04963059, on the web address http://turnt.clothing commits himself to not sharing the entrusted personal information without the consent of the owner to any third parties, and will not use the entrusted personal information for any commercial offers with the exception of the propagation of the e-shop Turnt Clothing. Additionally, he also commits himself, that at the request of the customer, even without any reason being given to erasing the personal information from his database.

Nakládaní s osobními údaji

Majitel internetového obchodu Turnt Clothing Sebastian Sulma, IČO 04963059, na webové adrese http://turnt.clothing se zavazuje, že nebude sdílet poskytnuté osobní údaje bez souhlasu majitele třetím stranám, a nebude používat svěřené osobní informace k jiným komerčním účelům než propagaci internetového obchodu Turnt Clothing. Dále se zavazuje, že v případě žádost zákazníka i bez udání důvodu, smaže osobní informace ze své databáze.