logo

Terms & Conditions

Basic Information


Turnt.clothing sells original street-wear of own design, concurrent with the latest fashion. Currently, caps are being sold, but the range of goods should be soon expanded. The owner of turnt.clothing is Sebastian Sulma, IČO 04963059.

Purchasing agreement


An order is considered an offer of a purchasing agreement which is considered complete upon the delivery of this order. By accepting this purchasing agreement, the customer confirms that they have read our terms of use. The customer is made aware of these conditions before the completion of an order and has the opportunity to familiarize themselves with it. The buyer can cancel his order as long as the order has not been sent out yet. This can be done by sending an email to the address customerservice@turnt.clothing with the subject Cancel Order. After the order has been already sent out, it is possible to return the order in accord with our Returns Policy.


Základní Informace

Turnt.clothing prodává originální street-wear vlastního designu, odpovídající nejnovější módě. Současně se prodávají čepice, avšak již brzy by se měl sortiment rozšířit. Majitelem turnt.clothing je Sebastian Sulma, IČO 04963059

Kupní smlouva

Objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy, která je uzavřena ve chvíli doručení. Přijetím této kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky. Kupující je upozorněn na tyto podmínky a má příležitost se s nimi seznámit. Kupující má možnost svojí objednávku zrušit do té doby než je odeslána. Toto je možno učinit zasláním e-mailu na adresu customerservice@turnt.clothing s předmětem Storno. Po zaslání objednávky, je možné zboží vrátit v souladu s našimi podmínky vrácení a reklamací.