logo

Terms of use

How to shop:

1. Choose the item/s in our shop
2. Choose the size and quantity, then click add to cart.
3. Once you are finished shopping, open up the cart in the top right corner.
4. Check the items in your cart, then proceed to checkout.
5. Fill in your personal information, choose your payment and shipping method.
6. Follow the instructions listed.
7. A confirmation e-mail should arrive once the order is made.

Limited Warranty:
The limited warranty of each item begins with the date listed on the purchase certificate provided with the package. The length of the limited warranty of each product is listed in the product details on our webpage.

Returns Information

14-Day returns:

If you are not satisfied with the items you bought, you may return these items within fourteen days after its delivery. The returned item must not be damaged or used, have all labels on, and come with a certificate of purchase. If you wish to refund an item, please write to the email first customerservice@turnt.clothing or call +420 728 604 983, we will settle the method of returning the item.

In the case of a return, the cost of item will be refunded (without shipping costs) through wire transfer or PayPal, however you wish, within five days of the return.

How to return an item after the 14-day period:

After the fourteen-day period, if the item is damaged or not functioning, returns must be made in accord with our refund policy. The item must be returned for consideration immediately after the fault has been found, it has to be clean, with a purchase certificate and a description of the fault.

 1. Write to the email first customerservice@turnt.clothing or call +420 728 604 983 to settle the method of returning the item.

 2. Immediately after we receive the item, you will receive a return protocol.

 3. The item must be properly packed; so further damage will not be caused.

 4. Faulty items will be exchanged or the buying price will be refunded.

 5. The seller is not held responsible for damage caused by use of the item, unprofessional use of products, as well as damage caused by external events and wrong manipulation. No warranty provided covers faults caused by the above listed causes.

 6. In case a refund is denied costs of the return procedure and manipulation fees may be billed.

You will be informed of the result of the return procedure either through e-mail or SMS.

Jak nakupovat:

1. Vyberte si zboží v našem e-shopu.
2. Vyberte se velikost a počet, poté stiskněte „přidat do košíku“.
3. Na konci nákupu, otevřete košík v pravém horním rohu.
4. Zkontrolujte si zboží v košíku, poté přejděte k placení.
5. Vyplňte své osobní údaje, vyberte si metodu placení a dopravy.
6. Následujte instrukce.
7. Po dokončení objednávky by vám měl být přijít potvrzovací e-mail.

Záruka:
Záruka každého produktu začíná datem, uvedeném na přiložených dokladech. Délka záruky je uvedená v detailech produktu na naší webové stránce.  

Reklamace:

Během čtrnáctidenní lhůty:

Pakliže nejste spokojeni s nakoupeným zbožím, můžete toto zboží vrátit do čtrnácti dnů po jeho doručení. Vrácené zboží nesmí být poškozeno nebo použito, musí být čisté, mít všechny cedulky a přijít s dokladem o koupi. Jestliže chcete vrátit zboží, prosíme Vás, nejprve napište na e-mail customerservice@turnt.clothing nebo zavolejte na číslo +420 728 604 983, abychom se mohli dohodnout na způsobu vrácení.

V případě vrácení, cena zboží bude navrácena (bez nákladů na dopravu) bankovním převodem nebo přes PayPal, dle Vaší volby, do pěti dnů od vrácení zboží


Jak reklamovat zboží po čtrnáctidenní lhůtě:

 1. Po čtrnácti-denní lhůtě, pakliže zboží je nefunkční nebo poškozené, je možné ho vrátit. Zboží musí být vráceno k posudku hned po nalezení vady, musí být čisté, s dokladem o koupi a popisem vady.

  Napište na e-mail customerservice@turnt.clothing nebo zavolejte na číslo +420 728 604 983, abychom se mohli dohodnout na způsobu vrácení.

 2. Okamžitě poté co dostaneme zboží, vystavíme Vám reklamační protokol.

 3. Zboží musí být řádně zabalené, aby nedošlo k dalšímu poškození.

 4. Vadné zboží bude vyměněn nebo kupní cena navrácena.

 5. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené užíváním zboží a škody z neodborného používání, a ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Žádná záruka nekryje škody vzniklé z těchto důvodů.

 6. V případě, že reklamace je zamítnuta, náklady reklamačního řízení a manipulační poplatky mohou být naúčtovány.

 7. Budete informováni o výsledku reklamace skrze e-mail nebo přes SMS.